İngilizce

Erken yaşlarda bilingual  (çift dil) eğitiminin çocukların zihinsel esneklik, soyut düşünce, problem çözme ve hızlı öğrenme becerilerinde olumlu etkileri olmaktadır. Çift dilli çocuklar üzerinde yapılan tüm araştırmalar, bu çocukların bilişsel gelişimlerinin daha üst düzeyde olduğunu göstermektedir. Çift dilli eğitimin hem akademik, hem sosyal hem de kişilik gelişimine önemli katkıları bulunmaktadır. 0-6 yaş döneminde çocukların beyninde pek çok nöron gelişir ve yapılanır. Çift dilli büyüyen çocukların çok daha gelişmiş nöron bağlantıları olduğu tespit edilmiştir. İlerleyen dönemlerde akademik başarılarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Her iki dilin de inceliklerini ve özelliklerini sözel ve yazılı iletişimde rahatlıkla kullanabilmektedirler. Küçük yaşlarda dildeki sesleri çıkarmak için gerekli gırtlak, dil oluşumu esnektir. Dolayısıyla hedef dilin aksanını küçük yaşlarda daha kolay ve doğru edinirler. Yine küçük yaşlarda öğrenilen her kelimenin sözel anlamları olduğu gibi belirgin görsel ve duygusal çağrışımları da bulunur. Bu açıdan da çift dil, çocukların çok yönlü düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını pekiştirmektedir. Araştırmalara göre iki dilli yetişmenin avantajları sözel becerilerle sınırlı kalmamakta, matematik becerilerinde de belirgin bir fark yaratmaktadır.