Sen hayal kur,
biz hep yanında olacağız...

Amacımız, çocukların düşünme yeteneğini geliştirerek değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlayan, hayat boyu öğrenen mutlu bireyler yetiştirmek.

Çocuklarınıza öğrenmeyi öğretiyoruz!

Teknoloji çağını yaşadığımız günümüzde çocuklarınıza öğrenmeyi öğretiyoruz. Bu şekilde araştırmacı ruha sahip ilerideki bireyleri yetiştiriyoruz.

Masallar Diyarı'nda Eğitim

Gemlik Anaokulu'nda Zirvedeyiz!

Gemlik’in eğitim programı ve çalışmaları ile adından söz ettiren anaokullarından olan Masallar Diyarı’nın eğitim programları hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

3-4 YAŞ

3-4 YAŞ GRUBU

Tam gün ve yarım gün olmak üzere 2 program uygulanmaktadır. Çocuklar bir grupla birlikte hareket etmeyi ve paylaşmayı, yaş gruplarına göre hazırlanmış materyallerin arasından seçtikleri materyallerle oyun kurma özgürlüğüne sahiptirler. Çocukların başlattığı öğrenmeler öğretmenleri kılavuzluğunda desteklenir ve genişletilir ve yeni öğrenmeler için uygun fiziksel düzenler kurulur. Çocukların bireysel farklılıkları ve öğrenme şekillerinin tespit edilmesi programın en önemli noktalarından biridir. Bireysel farklılıklar gözetilerek geliştirilen çocukların gelişimlerine destek verilir ve grup aktiviteleriyle paylaşımların arttırılması sağlanır.

4-5 YAŞ

4-5 YAŞ GRUBU

Tam gün programı uygulanmaktadır. Bu yaş grubu ihtiyaçlarına göre hazırlanan öğrenme merkezlerinde gerçek, işlevsel, günlük kullanılan nesneler, doğal ve artık materyaller, değişik araç-gereçler, ağır ve büyük materyaller kullanılmaktadır. Çocuklar bu materyallerin bir veya birkaçını bütün duyularıyla inceleyerek direk deneyimlerle keşfederler. Materyalleri değişik şekillerde birçok araç gereç kullanarak inceler ve bu sayede bir çok beceri kazanır ve geliştirirler.

5-6 YAŞ

5-6 YAŞ GRUBU

5-6 yaş arası okul öncesi dönemindeki çocuklara; eğlenceli, interaktif aktiviteler aracılığıyla verilen dersler; yaratıcılık, iletişim, eleştirel düşünme, liderlik ve işbirliği becerilerini kullanmayı öğretir. Çocuklar eğitimi, her biri sekiz haftadan oluşan 12 konu başlığı altında alırlar. Eğitim, her yıl 4 konu başlığı olmak üzere üç yıllık bir süreç sonucunda tamamlanır.

Son Blog Yazılarımız

Anaokulu Bilmecelerine Örnekler

Anaokulu Bilmecelerine Örnekler

Çocukların çevrelerini keşfetmelerini ve çevrelerindeki insanlarla etkileşim kurmalarına yarayan anaokulu bilmeceleri, çocukların eğlenerek öğrenmesine yarayan bir oyun türüdür. Anaokuluna giden çocuklara ise bu bilmecelerin öğretilmesi onların zihin, dil gelişimine katkı sağladığı için çocuğun sosyal gelişimini arttırmaktadır. Bu sebeple anaokuluna giden çocuklara anaokulu bilmecelerini öğretmek gerekmektedir. Parçadan bütüne doğru bir eğitim sistemini destekleyen bilmeceler, çocukların ipuçlarını […]

Anaokulu Çantasında Neler Bulunmalıdır?

Anaokulu Çantasında Neler Bulunmalıdır?

Çocukların büyümesiyle beraber evde almaya başladıkları eğitimin, çocukların bedensel ve ruhsal gelişiminin desteklenmesi ve devamı için uzmanların uygun gördüğü yaşlarda anaokullarında devam etmesi gerekir. Çocukların psikolojik durumlarına göre değişiklik gösteren bu anaokuluna başlama yaşı, çocukların gelişim takibine göre bir değerlendirme yapıldıktan sonra belirlenmelidir. Çocuklar, anaokullarıyla beraber hem sosyal bir hayata geçiş yapar hem de günlük […]

Anaokulu Öğretmenlerinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Anaokulu Öğretmenlerinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Anaokulu, altı yaşından küçük çocukların eğitim hayatının başladığı yer olarak kabul edilen ve çocuklarının motor becerilerini kazandırmak, öz bakım kabiliyetlerini geliştirmek, çocukları hayata hazırlamak için eğitim veren bir kurum olarak karşımıza çıkar. Anaokulu öğretmenleri ise çocuklara anaokullarında eğitim veren kişilerdir. Öğrencilere temel kavramları öğreten, onları ilkokula hazırlayan, motor becerilerini kazandıran ve öz bakım kabiliyetlerinde kendilerini […]

Masallar Diyarı Bursa Gemlik Anaokulu Hizmeti

Masallar Diyarı Bursa Gemlik Anaokulunda çocuklarınızı dünyanın herhangi bir yerindeki çalışma veya çalışmalara hazırlıyoruz. Hedeflerini belirlemeye ve onlara ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Okul öncesi ve erken çocukluk eğitimi, 2 ila 6 yaş arasındaki çocukların oyun yoluyla dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Onları hayat boyu öğrenenler olmaya hazırlamaya başlamalarına da yardımcı olacak, şefkatli ve besleyici bir ortama davet ediyoruz. Önümüzdeki yolculuğu sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz!

Öğrenci başarısının şunlarla başladığına inanıyoruz:

 • Anaokuluna hazır olan ve akademik ve temel yaşam becerilerine aktif olarak katılabilen öğrenciler
 • Çocuklarının Anaokuluna hazır olma durumunu destekleyen araçlara ve kaynaklara erişme fırsatları olan veliler
 • Tüm öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına yanıt veren sağlam öğrenme deneyimleri aracılığıyla her çocuğu her gün destekleyen okullar
 • İlişki kurma yoluyla çocuklarımızı, ailelerimizi ve okullarımızı destekleyen topluluk

Anaokulu programımızın temel hedefleri şunlardır:

 • İlk yıllarda öğrenme için güçlü bir temel oluşturmak;
 • Çocukların evden, çocuk bakımından veya okul öncesi ortamlardan okul ortamlarına sorunsuz geçiş yapmalarına yardımcı olmak;
 • Çocukların ilişkiler, oyun ve sorgulama yoluyla öğrenmenin kanıtlanmış birçok faydasını elde etmelerini sağlamak;
 • Çocukları hayat boyu öğrenme yoluna sokmak ve problem çözme, yaratıcılık, işbirliği ve iletişim gibi bugünün ve yarının dünyasında gelişmek için ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri beslemek.

 

Masallar Diyarı Anaokulu hizmeti, anaokulu öğrencilerinin yetenekli ve yetkin, potansiyel dolu ve öğrenimlerini sahiplenmeye hazır öğrenciler oldukları inancını yansıtır. Çocuklara, aileler ve topluluklar içinde yaşayan ve öğrenen benzersiz bireyler olarak yaklaşır. Bu inançlardan yola çıkarak, araştırmalardan elde edilen ve pratikte kanıtlanmış bilgilerle anaokulu programımız:

 • Tüm çocukların kendi bireysel düşünme ve seçim yoluyla öğrenme yollarını uygulamada kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan bir öğrenme ortamının yaratılmasını destekler;
 • Zorlu ama ulaşılabilir beklentiler üzerine kuruludur;
 • Öğrencilerin çeşitli özgün öğrenme fırsatları aracılığıyla bilgilerini ve/veya becerilerini göstermelerine olanak tanır
 • Bireysel farklılıklara cevap verebilecek kadar esnektir;
 • Her çocuğa gelişmesi için ihtiyaç duyduğu desteği sağlar:
  • Öz düzenleme;
  • Sağlık, esenlik ve güvenlik duygusu;
  • Duygusal ve sosyal yeterlilik;
  • Öğrenmede merak, yaratıcılık, seçim ve güven;
  • Çeşitliliğe saygı;
  • Okul içinde ve ailelerle çocuklarının öğrenimi ve gelişimi hakkında katılım ve sürekli diyalog.

Maceranın başladığı Anaokulumuza hoş geldiniz!

Burada sorgulama, keşfetme ve oyun merkezli öğrenme yoluyla tüm çocuğun gelişimini destekliyoruz. Amacımız her çocuğun akademik, sosyal, duygusal, fiziksel ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaktır. Çocuklar, dünyalarına farklı bakış açılarına sahip bir mercekten bakmaya teşvik edilir.

İşbirlikçi Öğrenme

İşbirlikçi öğrenme deneyimleri, çocukların çevrelerindeki dünyayı yaratmak, tasarlamak, problem çözmek ve anlamlandırmak için birbirleriyle bağlantı kurmalarına olanak tanır. Çocukların aileleri, arkadaşları ve toplulukları ile etkileşime girmelerine yardımcı olmak için önemli sosyal düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaya odaklanılır.

Açık Hava Etkinlikleri

Doğal dünyayı keşfetmek, takdir etmek öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Çocuklar, değişim döngülerini gözlemlemek, çevreye saygı duymak ve açık havada olma sevgisini geliştirmek için sık sık yakın çevrede zaman geçirirler.